Lekcje języka polskiego dla osób rosyjskojęzycznych w formie zdalnej

Polski Warszawa (Zdalnie) Wiktoria Ziober

Zapraszam osoby rosyjskojęzyczne na lekcje języka polskiego w formie zdalnej na każdym poziomie zaawansowania. Jestem lektorką języka polskiego i języka rosyjskiego z kilkunastoletnim doświadczeniem. Przez wiele lat współpracowałam z kilkoma warszawskimi szkołami języków obcych. Przygotowanie teoretyczne do nauczania zdobyłam podczas 5-letnich studiów magisterskich z zakresu filologii rosyjskiej oraz 2-letniego kursu pedagogicznego na Uniwersytecie Warszawskim.

Zapraszam na zajęcia dzieci od 4 klasy szkoły podstawowej, młodzież licealną i osoby dorosłe. Prowadzę kursy przygotowujące do certyfikatów z języka polskiego, kursy przygotowawcze do egzaminu z języka polskiego po szkole podstawowej, kursy przygotowujące do matury z języka polskiego oraz kursy przygotowawcze do podjęcia studiów na kierunkach humanistycznych.

Pierwsze 30-minutowe zajęcia organizacyjne są darmowe.

Cena: 35 zł za 60 minut nauki.

Онлайн-уроки польского языка для русскоговорящих

Приглашаю русскоговорящих на онлайн-уроки польского языка на любом уровне.

Я учитель польского и русского языков с многолетним опытом. На протяжении многих лет я сотрудничала с несколькими школами иностранных языков в Варшаве. Я получила теоретическую подготовку к преподаванию во время 5-летнего обучения в области русской филологии и 2-летнего педагогического курса в Варшавском университете.

Приглашаю на занятия детей и взрослых.

Первые организационные занятия бесплатные.

Цена: 35 злотых за 60 минут обучения.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na zioberwiktoria@gmail.com