Kontakt

    Administratorem danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem niniejszego formularza jest Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości "Twój StartUP". Dane osobowe będą przetwarzane w celu opublikowania ogłoszenia. Pełna informacja o zasadach przetwarzania danych dostępna jest tutaj.