Lektor języka polskiego jako obcego

Polski Kraków

Polish language for foreigners. Stationary and online. I choose the method according to the student’s needs.

Learning Polish can be an adventure! I am never tired of creating new ways of explaining a particular issue. I put an emphasis on developing communication skills . I try to make my lessons full of various materials adjusted to the student’s needs and interests. I always choose the method individually. I use a lot of additional materials (working with a movie, excerpts from Polish literature, I also create my own exercises for a concrete student). During my lessons I share my knowledge about Polish culture, traditions, history, literature, art and music.

 

Język polski dla obcokrajowców. Stacjonarnie i online. Metoda dostosowana do potrzeb ucznia.

Nauka języka polskiego może być przygodą! Nigdy nie męczę się w wymyślaniu nowych sposobów wyjaśniania danego zagadnienia. Duży nacisk kładę na rozwijanie kompetencji komunikacyjnych . Staram się, aby moje lekcje były pełne różnorodnych materiałów dostosowanych do potrzeb i zainteresowań ucznia. Metodę zawsze dobieram indywidualnie. Korzystam z wielu dodatkowych materiałów (praca z filmem, fragmenty polskiej literatury, przygotowuję też własne ćwiczenia dla konkretnego ucznia). W trakcie moich lekcji dzielę się także wiedzą o polskiej kulturze, tradycjach, historii, literaturze czy muzyce.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na klaudiaszyk@op.pl