Lektor języka angielskiego

Angielski Białystok Speak Up Learning Sp z o.o

Szkoła języka angielskiego Speak Up poszukuje lektora do nauki tego języka w placówce przy ul. Lipowa 19/21 w Białystoku .Poszukujemy ludzi kreatywnych, dynamicznych, z odpowiednimi kwalifikacjami.

Speak Up Language School is looking for a native speaker to teach English at Lipowa 19/21, Białystok.
We are looking for people who are creative, dynamic, with qualifications to teach English.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na zfiedziukiewicz@speak-up.pl