Lektor języka polskiego jako obcego

Polski Warszawa

 

  • Posiadam 5-letnie doświadczenie w nauczaniu języka polskiego jako obcego
  • Pracuję z różnymi grupami zawodowymi i wiekowymi.
  • Uczę języka specjalistycznego ( medyczny, prawniczy, biznesowy) .
  • Przygotowuję językowo do studiów w Polsce.

Cel zajęć – dbanie o poprawność językową , wzbogacenie słownictwa i pokonanie bariery językowej. Dobieram materiał dydaktyczny w zależności od potrzeb językowych ucznia.

To apply for this job email your details to natawiwczar@gmail.com

  • Stawka w złotówkach za 1 godzinę lekcyjną: 50