Angielski online

English

Zapraszam na zajęcia angielskiego on-line, które ukierunkowane są na:

  • naukę słownictwa i zwrotów
  • ćwiczenie wymowy
  • pokonywanie trudności w mówieniu w języku obcym

Nauka ukierunkowana na pozyskanie umiejętności poprawnego i płynnego komunikowania się odbywa się w tempie dostosowanym do indywidulanych predyspozycji i możliwości osoby uczącej się.

Zapraszam również te osoby, które do tej pory nie uczyły się j. angielskiego i chciałyby rozpocząć naukę od podstaw.

Oferuję ciekawe korepetycje w oparciu o własne materiały i ogólnodostępne multimedia, z wykorzystaniem technik ułatwiających zapamiętywanie.

Explore ELTT i nauka będzie przyjemnością!

Zapraszam do kontaktu: eltt.online@gmail.com

To apply for this job email your details to eltt.online@gmail.com